Wetgeving

efacturatie

Nieuwe facturatieregels

Sinds 1 januari 2013 zijn de regels wat betreft een factuur maken en versturen veranderd. De verandering in de regels over facturatie hebben alles te maken met e-facturen. Door de regels wat aan te passen worden de handelingen bij het elektronisch factureren vereenvoudigd, waardoor het makkelijker gaat. Op deze manier zullen steeds meer mensen overstappen op elektronisch factureren.  Dit wilt de overheid stimuleren, omdat er bij elektronisch factureren minder fouten worden gemaakt.

Wat zijn de nieuwe eisen waaraan een  factuur moet voldoen?

 1. Beschikken over de datum van de uitreiking van de factuur
 2. Het moet een opeenvolgend factuurnummer bevatten
 3. Btw-id nummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht
 4. Btw-id nummer leverancier
 5. Naam, adres, woonplaats
 6. Kwantiteit product of dienst
 7. Datum levering
 8. Maatstaaf  btw-tarief vrijstelling, eenheidsprijs exclusief btw, eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen
 9. Het btw- tarief
 10. Het btw- bedrag
 11. Verwijzing naar vrijstelling of intracommunautaire levering
 12. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: ‘factuur uitgereikt door de afnemer’.
 13. Indien van toepassing: verleggingregeling
 14. Indien van toepassing: ‘vermelding ‘Bijzondere regeling reisbureaus’
 15. Indien van toepassing: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’
 16. Indien van toepassing: naam, adres en btw-id van de fiscaal vertegenwoordiger
 17. Bij verkoop van vervoersmiddel: vermelding gegevens vervoermiddel bijvoegen

Leave a Comment